Hàm đếm số lần xuất hiện có điều kiện trong Excel

Hàm đếm số lần xuất hiện trong excel là gì?

Đầu tiên, hãy tìm hiểu xem hàm đếm số lần xuất hiện trong excel là gì? và công dụng của nó trong các trường hợp thực tế.

Hàm đếm số lần xuất hiện trong excel là hàm dùng để đếm số lần xuất hiện của một giá trị nào đó trong bảng excel.

Hàm đếm số lần xuất hiện trong excel được sử dụng có thể là đếm số ngày công đi làm, đếm số lần đã trực, số sản phẩm đã bán trong một ngày, một tháng…

Các hàm thông dụng dùng để đếm số lần xuất hiện trong excel

Hàm COUNT – Hàm đếm số lần xuất hiện giá trị

Cú pháp hàm COUNT

Hàm COUNT có cú pháp như sau: =COUNT(Range)

Trong đó:

  • Range: là dãy giá trị mà bạn muốn đếm trong excel

Cách dùng hàm COUNT để đếm giá trị trong excel

Đây là ví dụ để đếm các phạm vi giá trị không liên tiếp nhau, chúng ta cần đưa tất cả vào công thức hàm đếm COUNT.

Ví dụ minh họa: để đếm ô có giá trị  số trong cột D và F, bạn có thể sử dụng công thức như dưới đây:

=count(D3:D12,F3:F12)

Trong đó: D3:D12  là cột D ; F3:F12 là cột F

Hàm có thể đếm số giá trị trong cột D và F

ham-dem-so-lan-xuat-hien-co-dieu-kien-01

Sau đó Enter để có kết quả

Hàm Countif – Hàm đếm số lần xuất hiện giá trị trong excel

Hàm đếm COUNTIF trong Excel

Hàm đếm Countif là hàm nâng cao của hàm Count trong excel. Cũng là hàm đếm số lần xuất hiện trong excel nhưng có kèm theo một điều kiện thỏa mãn nhất định. Có nghĩa là, nếu giá trị đó thỏa mãn điều kiện được đưa ra thì mới đếm giá trị, nếu không hàm sẽ bỏ qua. Trong thực tế ứng dụng hàm, ta sẽ không hay dùng hàm đếm Count mà sẽ sử dụng Countif hay Countifs nhiều hơn.

Cú pháp của hàm COUNTIF trong excel

Cấu trúc chung của hàm: =COUNTIF(range;criteria)

Trong đó:

  • Range: phạm vi các ô để đếm.
  • Criteria: các tiêu chí kiểm soát các ô nào sẽ được tính

Hàm này được áp dụng khi gặp các yêu cầu đếm số lượt hiển thị, thống kê, tính số lần xuất hiện.

Cách dùng hàm COUNTIF để đếm giá trị trong excel

Ví dụ minh họa: Trong một lớp học có nam và nữ bạn muốn thống kê số học sinh có giới tính nam trong lớp thì áp dụng công thức hàm COUNTIF như sau 

=COUNTIF(C3:C12,”Nam”)

Trong đó:

  • C3:C12 là cột bạn muốn đếm giá trị
  • “Nam”  điều kiện để đếm giá trị

Bước 1: Nhập công thức vào ô muốn trả kết quả về. Ở đây chọn ô H3

ham-dem-so-lan-xuat-hien-co-dieu-kien-02

Bước 2: Nhấn Enter để có kết quả

ham-dem-so-lan-xuat-hien-co-dieu-kien-03

Như vậy, hàm COUNTIF giúp bạn đếm trong C3:C12 có 5 học sinh có giới tính là nam.

Hàm Countifs – Hàm đếm số lần xuất hiện giá trị trong excel

Hàm đếm COUNTIFS trong Excel

Hàm đếm Countifs trong Excel là một hàm nâng cao của hàm đếm Count.

Sự khác nhau của hàm  Countifs và  Countif:

Hàm countif khác hàm Countifs ở chỗ nó chứa hơn 1 điều kiện để xét. Sử dụng Countifs trong trường hợp bạn có nhiều hơn 1 điều kiện khi xét các giá trị.

Hàm Count, Countif, Countifs 3 hàm trên đều là hàm đếm. Chúng ta cần hiếu và áp dụng vào trong từng trường hợp cụ thể

Cách dùng hàm COUNTIFS để đếm giá trị trong excel

Ví dụ minh họa: Trong trường hợp thống kế điểm của học sinh điều kiện là nữ và điểm trung bình lớn hơn 5 trong bảng tính excel, ta làm như sau

Bước 1: Nhập công thức hàm =COUNTIFS(C3:C12,”Nữ”,G3:G12,”>5″)

Trong đó:

  • C3:C12 là cột C giới tính
  • G3:G12 là cột G điểm toán

ham-dem-so-lan-xuat-hien-co-dieu-kien-04

Bước 2: nhấn Enter để trả về kết quả

ham-dem-so-lan-xuat-hien-co-dieu-kien-05

Như vậy có tổng cộng 5 em học sinh nữ có điểm trung bình lớn hơn 5

Tổng kết

Hàm COUNT, Hàm COUNTIF và Hàm COUNTIFS

HÀM CÔNG THỨC HÀM ÁP DỤNG
Hàm COUNT =COUNT(Range) Hàm dùng để đếm giá trị không có điều kiện kèm theo
Hàm COUNTIF =COUNTIF(range;criteria) Hàm này được áp dụng khi gặp các yêu cầu đếm số lượt hiển thị, thống kê, tính số lần xuất hiện
Hàm COUNTIFS =COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…) Sử dụng Countifs trong trường hợp bạn có nhiều hơn 1 điều kiện khi xét các giá trị.

 

Mi Khương