Đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Google Sheets

Bước 1: Mở Google Sheet >> Chọn vùng cần đổi dấu phẩy thành dấu chấm.

Screenshot (1931)

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+ H >> Cửa sổ Tìm và thay thế.

Screenshot (1932)

Bước 3: Tại cửa sổ Tìm và thay thế :

Tìm với  dấu ‘’,’’ và Thay thế bằng dấu ‘’.’’ >> Chọn Thay thế tất cả >> Chọn Đã xong.

Screenshot (1937)

Bạn cũng có thể đổi dấu chấm thành dấu phẩy với cách làm tương tự.

CHAMOMILE