Đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel

Bước 1: Mở Excel > Chọn File

Doi-dau-phay-thanh-dau-cham-trong-excel-01-min

Bước 2: Chọn Options

Doi-dau-phay-thanh-dau-cham-trong-excel-02-min

Bước 3: Chọn Advanced > Bỏ dấu tích ở Use system separators > Chỉnh sửa thiết lập ở mụ Decimal symbol thành dấu “,” và Thousand separator thành dấu “.” > Bấm OK

Doi-dau-phay-thanh-dau-cham-trong-excel-03-min

Vậy là xong, nếu muốn đổi dấu chấm thành dấu phẩy bạn cũng thực hiện tương tự

Thanh Trà