Hướng dẫn cố định dòng trong Excel

1.Cố định dòng đầu tiên

Bước 1: Chọn vào ô bất kì trong sheet bảng tính > Vào View > Chọn Freeze Panes > Chọn Freeze Top Row

co-dinh-dong-trong-excel-01-min

Bước 2: Dòng được cố định sẽ được đánh dấu bằng một đường kẻ đậm hơn so với đường kẻ các dòng khác

co-dinh-dong-trong-excel-02-min

2.Cố định nhiều dòng

Bước 1: Xác định nhóm dòng cần cố định, sau đó chọn vào ô đầu tiên của dòng nằm phía dưới nhóm dòng cần cố định

Ví dụ: Để cố định 2 dòng đầu như hình, bạn chọn ô A3

co-dinh-dong-trong-excel-03-min

Bước 2: Vào View > Chọn Freeze Panes > Chọn Freeze Panes

co-dinh-dong-trong-excel-04-min

Bước 3: Các dòng được cố định sẽ được đánh dấu bằng một đường kẻ đậm hơn so với đường kẻ các dòng khác ở ngay bên dưới ô dữ liệu đã khóa

co-dinh-dong-trong-excel-05-min

Thanh Trà