Hướng dẫn cách xếp hạng từ cao xuống thấp trong Excel

Sử dụng hàm RANK trong Excel để xếp hạng từ cao xuống thấp

Công thức hàm RANK: =RANK(number,ref,[order])

Trong đó: 

  • Number: Giá trị cần xếp hạng trong khối
  • Ref: Danh sách, khối dữ liệu cần sắp xếp
  • Order: Thứ tự cần sắp xếp, kiểu sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần). Trong trường hợp order = 0 (hoặc không có tham số này) thì sẽ tính từ cao xuống thấp. Còn order = 1 sẽ xếp từ thấp lên cao

Ví dụ: Xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp theo bảng điểm sau:

cach-xep-hang-tu-cao-xuong-thap-trong-excel-01-min

Bước 1: Tại ô đầu tiên trong cột Xếp hạng > Nhập công thức =RANK(B2,$B$2:$B$6,0)

cach-xep-hang-tu-cao-xuong-thap-trong-excel-02-min

Trong đó: 

  • B2: là số cần tìm thứ hạng
  • $B$2:$B$6 là danh sách số (cột Điểm TB). Bạn kéo từ ô B2 đến B6 và nhấn F4 để cố định
  • 0: là sắp xếp theo thứ tự giảm dần

Bước 2: Bấm Enter ta có kết quả thứ hạng của Nguyễn Văn A là 4

cach-xep-hang-tu-cao-xuong-thap-trong-excel-03-min

Bước 3: Để hiển thị kết quả cho các ô còn lại, bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột vào góc dưới ô chứa kết quả trên cho xuất hiện dấu cộng > Kéo xuống dưới là xong

cach-xep-hang-tu-cao-xuong-thap-trong-excel-04-min

Thanh Trà