3 cách viết hoa chữ cái đầu trong Excel

Cách 1: Sử dụng hàm PROPER để viết hoa chữ cái đầu

Công thức: =PROPER(đoạn văn bản cần viết hoa chữ cái đầu)

Bước 1: Như ví dụ có các tên cần viết hoa chữ cái đầu:

excel-viet-hoa-chu-cai-dau-1-min

Bước 2: Sử dụng hàm PROPER để viết hoa chữ cái đầu: =PROPER(A1)

excel-viet-hoa-chu-cai-dau-2-min

Bước 3: Sau đó, nhấn chọn ô vuông góc phải rồi kéo hết phần văn bản cần viết hoa là được.

excel-viet-hoa-chu-cai-dau-3-min

Cách 2: Sử dụng hàm UPPER để viết hoa toàn bộ chữ cái trong ô Excel

Công thức: =UPPER(đoạn văn bản muốn viết hoa toàn bộ chữ cái)

Bước 1: Ví dụ cần viết hoa toàn bộ chữ cái họ và tên sau:

excel-viet-hoa-chu-cai-dau-1-min

Bước 2: Sử dụng hàm UPPER: =UPPER(A1)

excel-viet-hoa-chu-cai-dau-4-min

Bước 3: Nhấn vào ô vuông dưới góc phải rồi kéo xuống hết phần cần viết hoa là được.

excel-viet-hoa-chu-cai-dau-5-min

Cách 3: Viết hoa khi nhập liệu

Cách đơn giản nhất để viết hoa chữ cái đầu là dùng phím Shift rồi gõ chữ cái cần viết hoa.

Nhấn đồng thời phím Shift + chữ cái cần viết hoa

excel-viet-hoa-chu-cai-dau-6-min

Hoặc: Sử dụng phím Caps Lock bằng cách: Nhấn phím Caps Lock rồi nhập chữ cái đầu, tắt phím Caps Lock để tiếp tục viết chữ thường.

excel-viet-hoa-chu-cai-dau-7-min

Thục Nhi