Nhân một cột với một số trong Excel

Bước 1: Trong ô C2, nhập: = ô dữ liệu * hằng số.

Ví dụ: =A2*$B$2 

(dùng biểu tượng $ sẽ cho rằng Excel tham chiếu đến B2 là tuyệt đối).

excel-nhan-mot-cot-voi-mot-so-1-min

Bước 2: Nhấn Enter.

excel-nhan-mot-cot-voi-mot-so-2-min

Bước 3: Chọn ô C2, bấm hình vuông nhỏ ở góc dưới bên phải của ô, kéo xuống hết cột cần tính. Và đây là kết quả: 

excel-nhan-mot-cot-voi-mot-so-3-min

Thục Nhi