Cách khôi phục ô Excel bị tô màu

Trường hợp ô bị tô màu không có điều kiện: Chọn ô bị tô màu > Chọn Home > Chọn tam giác ngược cạnh biểu tượng thùng sơn > Chọn No fill.

o-excel-bi-to-mau-01Trường hợp ô bị tô màu có điều kiện: Chọn ô bị tô màu > Chọn Home > Chọn Conditional formatting > Chọn Clear Rules > Chọn Clear Rules from Selected Cells.

o-excel-bi-to-mau-02

Bảo Trâm