Cách khóa cột trong Excel không cho chỉnh sửa

Cách khóa cột trong Excel là thắc mắc của rất nhiều bạn khi sử dụng Excel vì trong một số trường hợp chúng ta muốn bảo vệ cột hoặc một vài cột dữ liệu trong file đó. Dưới đây là 2 cách thực hiện mà bạn có thể dễ dàng thực hiện.

1.Chế độ protection 

Giả sử có một file excel lưu trữ dữ liệu bên dưới và bạn muốn bảo vệ hai cột C1 – C10 và D1 – D10, ta thực hiện như sau:

01_khoa_cot_excel-min

Bôi đen vùng muốn bảo vệ, nhấp chuột phải chọn Format Cell, chọn protection, sau đó bạn chọn Locked hoặc Hidden theo nguyện vọng của mình. 

Vậy là bạn hoàn toàn có thể bảo vệ dữ liệu của mình tại hai cột chứa dữ liệu trên.

2.Thẻ Protect sheet và thiết lập mật khẩu

Cũng tương tự như cách trên, bạn bôi đen vùng dữ liệu cần bảo vệ. Tại thẻ Review, chọn Protect Sheet đồng thời thiết lập mật khẩu bảo vệ tại đó, giả sử: 

02_khoa_cot_excel-min

Do vậy nếu bạn muốn chỉnh sửa nội dung trên 2 cột bảo vệ đó bạn cần xác thực mật khẩu mới có quyền thực hiện chỉnh sửa, nếu không Excel sẽ ngay lập tức hiện thông báo cảnh báo: 

03_khoa_cot_excel-min

Như vậy trên đây là 2 cách khả dụng nhất mà bạn có thể bảo vệ sheet của mình theo nguyện vọng của mình. Hãy thử thực hành nhé!

Mai Thi