Cách hiện công thức trong Excel

Khi nào cần hiện công thức trong Excel

  • Khi cần phải in ấn các bài tập mà cần lời giải.
  • Khi bạn muốn đưa ra các bước để thực hiện 1 hàm trong Excel.
  • Giúp cho người xem nhận biết được những hàm nào đang được sử dụng.

Cách hiện công thức trong Excel

Bước 1: Mở file Excel cần hiện công thức > Chọn thẻ Formulas.

hien-cong-thuc-trong-excel-01

Bước 2: Ở phần Formula Auditing > Nhấn vào Show Formulas để hiển thị công thức trong Excel.

hien-cong-thuc-trong-excel-02

Bước 3: Kết quả sau khi thực hiện hiển thị công thức.

hien-cong-thuc-trong-excel-03

Lưu ý: Để tắt hiện công thức bạn chỉ cần tìm và nhấn lại lệnh Show Formulas ở bước 2 1 lần nữa thôi nhé!

Mi Khương