Cách giữ tiêu đề trong Excel

Dưới đây là hướng dẫn cách giữ tiêu đề trong Excel. Bạn đọc tham khảo và thực hành ngay trong quá trình sử dụng và thực hành Excel nhé!

1. Giữ trong Excel khi cuộn chuột xuống 

Đầu tiên bạn vào thẻ View trên thanh công cụ, chọn Freeze Panes. Tại đây, bạn chọn Freeze Top Row để giữ tiêu đề trong Excel

01_tieu_de

Sau khi thiết lập cố định hàng tiêu đề trong Excel khi cuộn chuột xuống xong, bạn sẽ thấy hàng tiêu đề luôn được hiển thị.

02_tieu_de

2. Cố định cột tiêu đề trong Excel 

Tương tự bạn cũng vào thẻ View trên thanh công cụ, chọn Freeze Panes. Tại đây, bạn chọn Freeze First Column để giữ tiêu đề cột trong Excel

03_tieu_de

Sau khi thiết lập cố định hàng tiêu đề trong Excel khi cuộn chuột xuống xong, bạn sẽ thấy hàng tiêu đề cột luôn được hiển thị.

3. Cố định nhiều cột trong Excel

Chọn cột mà bạn muốn cố định, lưu ý cột đó phải bắt đầu từ cột A trở đi. Tương tự bạn cũng vào thẻ View trên thanh công cụ, chọn Freeze Panes. Tại đây, bạn chọn Freeze Panes.

04_tieu_de

Sau khi thiết lập cố định nhiều cột trong Excel trên, bạn sẽ thấy nhiều cột  tiêu đề luôn được hiển thị, minh họa bên dưới:

05_tieu-de

Như vậy trên đây là hướng dẫn cách cố định tiêu đề trong Excel. Bạn đọc tham khảo và thực hành nhé!

Mai Thi