Cách định dạng có điều kiện trong Google Sheets

Để định dạng có điều kiện trong Google Sheets ta tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Mở một bảng tính trong Google Sheets.

Bước 2: Chọn ô/ dải ô bạn muốn định dạng.

Bước 3: Nhấn vào Định dạng sau đó chọn Định dạng có điều kiện.Screenshot_1

Bước 4: Một bảng điều khiển sẽ mở ra.Screenshot_2

Bước 5: Chọn phạm vi ô muốn áp dụng điều kiện

Ví dụ: Bạn muốn tô màu từ ô A1 đến ô A6Screenshot_7

Bước 6: Đặt điều kiện cho quy tắc.

  • Single color (Đơn sắc):Trong phần “Định dạng ô nếu”, hãy chọn điều kiện bạn muốn kích hoạt quy tắc.Trong “Kiểu định dạng”, chọn cách hiển thị ô khi đáp ứng điều kiện. Để tạo kiểu định dạng của riêng bạn, trong tùy chỉnh, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm.Screenshot_11
  • Color scale (Thang màu): Trong “Kiểu định dạng”, chọn thang màu. Bạn có thể đặt giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và trung bình. Nếu bạn không đặt giá trị nào, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh dựa theo dữ liệu của bạn.Screenshot_9

Bước 7: Nhấn vào phần Đã xong.

Như vậy là bạn đã hoàn thành các bước định dạng có điều kiện trong Google Sheets rồi đó. Chúc bạn thành công.

Phương Thúy