Hướng dẫn cách bỏ dấu tam giác xanh trong Excel

Bước 1: Mở file Excel > Chọn File

cach-bo-dau-tam-giac-xanh-trong-excel-01 - Copy-min

Bước 2: Chọn Options

cach-bo-dau-tam-giac-xanh-trong-excel-02 - Copy-min

Bước 3: Tắt chức năng Paste Option

Đến mục Advanced > Đến phần Cut, copy, and paste > Bỏ tích chỗ Show Paste Options button when content is pasted

cach-bo-dau-tam-giac-xanh-trong-excel-03 - Copy-min

Bước 4: Tắt chức năng Flash Fill

Đến mục Advanced > Đến phần Editing options > Bỏ tích Automatically Flash Fill

cach-bo-dau-tam-giac-xanh-trong-excel-04 - Copy-min

Bước 5: Tắt chức năng Error Checking

Đến mục Formulas > Đến phần Error Checking > Bỏ tích Enable background error checking

cach-bo-dau-tam-giac-xanh-trong-excel-05 - Copy-min

Bước 6: Tắt chức năng Quick Analysis

Đến mục General > Đến phần User Interface options > Bỏ tích Show Quick Analysis options on selection

cach-bo-dau-tam-giac-xanh-trong-excel-06-min

Bước 7: Bấm OK để xóa đi mũi tên xanh trong Excel

cach-bo-dau-tam-giac-xanh-trong-excel-07-min

Thanh Trà