Cách ẩn số 0 trong Google Sheets

Bước 1: Mở Google Sheets => chọn ô cần ẩn:

cach-an-so-0-google-sheet-04

Bước 2: Chọn “Định dạng”:

cach-an-so-0-google-sheet-02

Bước 3: Trong phần “Định dạng” => chọn “Số” => chọn “Tự động”:

cach-an-so-0-google-sheet-03

cach-an-so-0-google-sheet-01

Đã xong, vậy là bạn có thể ẩn số 0 một cách nhanh chóng trong Google Sheets.

Dung Tran