2+ cách Tải file Excel sang Google Sheets

Cách 1: Tải file Excel lên Google Drive

Bước 1: Trước hết mở Google Drive lên > Chọn mục My Drive rồi chọn Upload files… để tải file Excel lên.

google-sheets-chuyen-excel-sang-google-sheets-1-min

Bước 2: Chờ quá trình tải file lên Google Drive thành công.

google-sheets-chuyen-excel-sang-google-sheets-2-min

Bước 3: Mở file Excel trên Google Drive > Nhấn vào nút Open with > Chọn Google Sheets để mở file Excel này trong Google Sheets.

google-sheets-chuyen-excel-sang-google-sheets-3-min

Bước 4: Và đây là kết quả:

google-sheets-chuyen-excel-sang-google-sheets-4-min

Cách 2: Nhập file Excel vào Google Sheets 

Bước 1: Trên thanh công cụ của Google Sheets chúng ta nhấn chọn File> Chọn Import để nhập file Excel.

google-sheets-chuyen-excel-sang-google-sheets-5-min

Bước 2: Trong giao diện tải dữ liệu lên Google Sheets > Nhấn chọn vào tab Upload rồi tải file Excel có sẵn trên máy tính.

google-sheets-chuyen-excel-sang-google-sheets-6-min

Bước 3: Sau đó trong giao diện Import file tích chọn vào Creat new spreahsheet để mở 1 bảng tính mới > Nhấn vào Import.

google-sheets-chuyen-excel-sang-google-sheets-7-min

Bước 4: Chờ quá trình nhập file Excel vào Google Sheets thành công > Nhấn chọn Open now để mở.

google-sheets-chuyen-excel-sang-google-sheets-8-min

Bước 5: Và đây là kết quả:

google-sheets-chuyen-excel-sang-google-sheets-9-min

Thục Nhi